LARIS 的廣播窗口

自動聯繫並向所有朋友發送消息。

SORIS 作為一個桌面應用程序,可以自動執行您的 LINE 帳戶。

應用程序中的功能

SORIS 是您在 LINE 中實現更好互動和經濟實惠營銷目標所需的唯一應用程序。

批量發送給朋友和群組

我們提供穩定且無限的廣播,可以在一台設備上操作多個LINE帳戶。 您可以將文本、圖像、視頻、文檔、貼紙發送給朋友和群組。

收件人目標和時間表

您可以通過標籤配置目標,限制您的觀眾並為即將到來的時間表準備廣播。 您的計劃將根據目標配置分配給每個 LINE。

管理朋友和群組

輕鬆組織您的 LINE 朋友/群組並標記他們,以便您可以使用目標廣播系統發送消息。

消息自動回复

自動回答和回复聊天。 根據關鍵字和時間表準備響應。

自動讀取收到的消息

通過自動將未讀消息標記為已讀來提高您的頁面響應速度和類似人類的行為,從而更快地吸引您的客戶。

自動接受和迎接訪客

當訪客向您發送消息並向他們發送問候消息時,將他們添加為朋友。

這個怎麼運作

下載程序,連接您的 LINE 帳戶,瞧,一切就緒!

它通過與原始 LINE 應用程序並排交互來工作,因此當您打開此程序時,您的帳戶將自動在 LINE 應用程序中運行。 目前,我們僅適用於 Windows 桌面環境。

1. 下載

安裝設置,直到應用程序啟動並顯示在您的開始菜單上。

2. 連接帳戶

按鏈接按鈕開始將您的 LINE 帳戶與此應用程序鏈接。 等到它準備好使用。

3. 開始

轉到廣播選項卡以開始發送您的消息。

經常問的問題

如果您沒有看到問題的答案,您可以使用右下角的聊天功能或給我們發送電子郵件。

您需要購買高級訪問權限才能使用我們提供的所有功能。 高級訪問採用訂閱許可證的形式,我們不提供任何終身或一次性許可證。 請點擊此鏈接查看 我們的定價

實際上,我們不提供免費試用,但您可以嘗試有限數量的廣播功能。 請按照以下說明下載此應用程序。 我們建議您立即在高級訪問中試用,以便您可以不受限制地享受所有功能。

目前我們只通過以下方式提供付款 Paypal 您可以通過以下方式使用借記卡或信用卡 Paddle 付款是通過一個專用且值得信賴的平台處理的。 目前,我們不通過您當地的銀行提供付款,但您可以在您所在的國家/地區尋找我們的各種經銷商代理。

เราจัดเตรียมแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่คุณสามารถใช้ได้ในระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น ปัจจุบัน คุณสามารถใช้ได้เฉพาะบนพีซี/แล็ปท็อป และดาวน์โหลดไฟล์สั่งการจากเว็บไซต์ของเรา

是的當然。 您可以隨時通過我們的會員服務台、粉絲專頁和電子郵件與我們聯繫。 我們將盡快回复您的所有問題。

我們禁止使用多個位置/公共 IP 地址。 只要您在一個位置,您就可以在多台計算機上使用 1 次高級訪問。 如果沒有,則會出現警告,您將被系統強制註銷。 因此,您需要為不同的位置購買不同的訪問權限。 我們這樣做是為了防止對高級訪問的利用。

😊請通過粉絲專頁或電子郵件與我們聊天,我們會考慮您的要求。 特別是如果您計劃購買年度套餐或多次使用的許可證。

Trusted by Over 3000+ LINE users in multiple countries

立即獲取並自動化您的 LINE 帳戶。

SORIS 安裝文件可在此處下載。