ราคาของเรา

เราเสนอราคาที่ดี ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม และบริการที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจของคุณ

แผนรายเดือน

$6.99
 • พรีเมียม 1 เดือน
 • ไม่มีโฆษณา / ลายน้ำ
 • เข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด
 • การอัปเดตที่จะเกิดขึ้นฟรี
 • การสนับสนุนสด
 • -
เลือกแผน

แผนไตรมาส

$14.99
 • พรีเมียม 3 เดือน
 • ไม่มีโฆษณา / ลายน้ำ
 • เข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด
 • การอัปเดตที่จะเกิดขึ้นฟรี
 • การสนับสนุนสด
 • Save up to +$5.98
เลือกแผน

แผนครึ่งปี

$25.99
 • พรีเมียม 6 เดือน
 • ไม่มีโฆษณา / ลายน้ำ
 • เข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด
 • การอัปเดตที่จะเกิดขึ้นฟรี
 • การสนับสนุนสด
 • Save up to +$15.95
เลือกแผน

แผนรายปี

$45.99
 • พรีเมียม 1 ปี
 • ไม่มีโฆษณา / ลายน้ำ
 • เข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด
 • การอัปเดตที่จะเกิดขึ้นฟรี
 • การสนับสนุนสด
 • Save up to +$37.89
เลือกแผน